ДОБРЕ ДОШЛИ

Начално училище "Алеко Константинов", гр. Харманли е построено през 1910 г. То отваря врати на 01.09.1910 г., а свидетелствата са раздадени на Петровден. При построяването на училището е положен основен камък с обичайните сведения, поставени в стъкло.

На няколко пъти училището е било затваряно, поради болест...

Последни новини

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ. С РАЗНООБРАЗНИ МЕРОПРИЯТИЯ, УЧЕНИЦИТЕ НА НУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ОТДАДОХА ПОЧИТ ПРЕД ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ И СЕ ПРЕКЛОНИХА ПРЕД ДЕЛОТО МУ. 

СЪС СЪСТЕЗНИЕТО "ЛЪВСКИ СКОК" В НУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ОТБЕЛЯЗВАМЕ 150 Г. ОТ СМЪРТТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

Беседа и обсъждане на правата на човека и децата по повод 10.12 - Международен ден за правата на човека.  Мероприятието е по идея на МКБППМН и се проведе с четвъртокласниците в НУ"Алеко Константинов", гр. Харманли.

Цялата информация и откриването на барелефа на училището, може да видите на официалния сайт на празника ТУК.

Работа по проекти

През учебната 2023/2024 две деца  от Подготвителна група,невладеещи български език, се обучаваха  по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1. Бяха проведени две съвместни дейности с деца и родители,с цел приобщаването им към образователния процес .

ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че всеки който има доход под 450 лв. на член от семейството, може да получи удостоверение за записан първокласник всеки ден от 08:00 до 16:00 часа в училище. Помощта е в размер на 250 лева.

НУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪР

През 2019 година екип от учители, заедно с г-жа Снежана Захариева, работеха усилено по разработването на идеята за своя бъдещ STEM център, с която училището кандидатсва по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". 

НУ "Алеко Константинов" е единственото начално училище в област Хасково одобрено за изграждане на STEM център с безвъзмездно финансиране на стойност 49 600 лв. и 20% самофинансиране от страна на училището. 

Това, което се случва от учебната 2020/2021 година беше ново не само за училището, но и за град Харманли. От 2020 година в една паралелка от 3-ти клас ще бъде внедрен модела на обучение 1:1 (повече информация може да прочетете ТУК) , с устройства за всеки ученик. Децата ще учат в преобразена класна класна стая, разпределена на кътове, с мобилни маси и столове, модерна настилка. Целият коридор на училището ще бъде част от STEM центъра, с мека настилка, така че всички ученици ще имат достъп до него. 

Екипа залага на иновативните методи на преподаване като проектно-базирано обучение, интердисплинарен подход и междупредметни връзки. Децата ще стигат сами до новите знания, изследвайки, търсейки информация от различни източници, така знанията им ще бъдат смислени и обвързани с реални ситуации. 

Всички учители от училището се обучават по програмите на Google for education, добавена и виртуална реалност, проектно базирано обучение и др. Дори вече има и квалифицирани учители със сертикати за Google educator level 1, които бяха първите квалифицирани в града. 

Това беше първата преобразена класна стая, но не и последната. В следващите 4 години НУ "Алеко Константинов" залага в Стратегията си за развитие всички класове да работят по модела 1:1 и учебната среда да бъде преобразена в нова, креативна и модерна, за да могат учениците да бъдат още по-креативни и любознателни.

НУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪР

През 2019 година екип от учители, заедно с г-жа Снежана Захариева, работеха усилено по разработването на идеята за своя бъдещ STEM център, с която училището кандидатсва по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". 

НУ "Алеко Константинов" е единственото начално училище в област Хасково одобрено за изграждане на STEM център с безвъзмездно финансиране на стойност 49 600 лв. и 20% самофинансиране от страна на училището. 

Това, което се случва от учебната 2020/2021 година беше ново не само за училището, но и за град Харманли. От 2020 година в една паралелка от 3-ти клас ще бъде внедрен модела на обучение 1:1 (повече информация може да прочетете ТУК) , с устройства за всеки ученик. Децата ще учат в преобразена класна класна стая, разпределена на кътове, с мобилни маси и столове, модерна настилка. Целият коридор на училището ще бъде част от STEM центъра, с мека настилка, така че всички ученици ще имат достъп до него. 

Екипа залага на иновативните методи на преподаване като проектно-базирано обучение, интердисплинарен подход и междупредметни връзки. Децата ще стигат сами до новите знания, изследвайки, търсейки информация от различни източници, така знанията им ще бъдат смислени и обвързани с реални ситуации. 

Всички учители от училището се обучават по програмите на Google for education, добавена и виртуална реалност, проектно базирано обучение и др. Дори вече има и квалифицирани учители със сертикати за Google educator level 1, които бяха първите квалифицирани в града. 

Това беше първата преобразена класна стая, но не и последната. В следващите 4 години НУ "Алеко Константинов" залага в Стратегията си за развитие всички класове да работят по модела 1:1 и учебната среда да бъде преобразена в нова, креативна и модерна, за да могат учениците да бъдат още по-креативни и любознателни.