Материална база

Кликнете ТУК, за да направите виртуална разходка в училището.

Начално училище "Алеко Константинов" град Харманли е красиво и приветливо, в двора му малките ученици спортуват необезпокоявани и защитени.

В студените дни през зимата часовете по "Физическо възпитание и спорт" се провеждат във физкултурния салон. Също така в салона се провеждат заниманията по зумба, народни танци и лека атлетика. 

Светлите и просторни класни стаи всяка година посрещат малките ученици от първи до четвърти клас. Всички стаи са оборудвани с модерна техника за проектиране и учениците се възползват от иновативното обучение, което им предоставят техните учители.

Училището разполага с обновен коридор, който е съобразен с програма за "Безопастност на движението".

Компютърния кабинет е обновен и оборудван с най-модерна технология. Децата работят с лаптопи, а учителите преподават с помощта на интерактивен дисплей.

Стаята за най-малките ученици от подготвителната група е оборудвана с нови чинове, които са съобразени с всички стандарти за опазване на здравето им. Съща така се възползват от стая за игра, с удобни кътове за почивка. 

Тук учениците със специални образователни потребности получават помощ при обучението си от ресурсен учител, психолог и логопед.