История

Педагогическите специалисти в НУ"Алеко Константинов", неуморно години наред формират личности с висока интелектуална подготовка и култура, пълноценни граждани за родния си град Харманли, България и света.

  • Тук ученикът е в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие, обучение и възпитание.
  • Учителите се стремят да предадат на своите ученици традиционните български ценности и добродетели, така че най-малките граждани на град Харманли да бъдат гордост за своите родители и учители.
  • Приоритети в обучението на учениците са изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, формиране здравословен начин на живот чрез организиране на училище сред природата, ученически лагери, екскурзии, походи, състезания, спортни мероприятия.
  • Реализираме успешна дейност за интегриране на ученици със СОП и ученици от етническите малцинства.
  • Ние обогатяваме, обновяваме и разширяваме материално - техническата база с доброволното участие на родители и Училищното настоятелство.


Начално училище "Алеко Константинов", гр. Харманли е построено през 1910 г. То отваря врати на 01.09.1910 г., а свидетелствата са раздадени на Петровден. При построяването на училището е положен основен камък с обичайните сведения, поставени в стъкло.

На няколко пъти училището е било затваряно, поради болест / заушка, скарлатина/ и веднага след това се възобновяват учебните занятия.

През 1941 г. училището е заето от военна болница и учебните занятия са отменени. След кратък период на прекъсване, училището продължава дейността си.

До 1952 г. училището е само за ученици от началния курс. От 1953 г. сградата е приспособена и за целодневна детска градина.

След 1975 г. НУ"Алеко Константинов" е закрито.

По решение на Общински съвет за народна просвета от учебната 1984/85 г. отново се възстановява работата на НУ"Ал. Константинов". От тази учебна година училището води живот, изпълнен с богата дейност.

Днес в НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли се обучават ученици от първи до четвърти клас в дванадесет паралелки и една група полудневна детска градина. Към училището са организирани групи за извънкласна дейност.

Учениците отлично се справят във всички градски тържества, конкурси, състезания на общинско и регионално ниво. Всяка година ръководството на училището организира отдих на учениците през лятото - лагер в с. Добринище.