История

 Педагогическите специалисти в НУ"Алеко Константинов", неуморно години наред формират личности с висока интелектуална подготовка и култура, пълноценни граждани за родния си град Харманли, България и света.

 Начално училище "Алеко Константинов", гр. Харманли е построено през 1910 г. То отваря врати на 01.09.1910 г., а свидетелствата са раздадени на Петровден. При построяването на училището е положен основен камък с обичайните сведения, поставени в стъкло.

 На няколко пъти училището е било затваряно, поради болест / заушка, скарлатина/ и веднага след това се възобновяват учебните занятия.

 През 1941 г. училището е заето от военна болница и учебните занятия са отменени. След кратък период на прекъсване, училището продължава дейността си.

 До 1952 г. училището е само за ученици от началния курс. От 1953 г. сградата е приспособена и за целодневна детска градина.

 След 1975 г. НУ"Алеко Константинов" е закрито.

 По решение на Общински съвет за народна просвета от учебната 1984/85 г. отново се възстановява работата на НУ"Ал. Константинов". От тази учебна година училището води живот, изпълнен с богата дейност.

 Днес в НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли се обучават ученици от първи до четвърти клас в дванадесет паралелки и една група полудневна детска градина. Към училището са организирани групи за извънкласна дейност.

 Учениците отлично се справят във всички градски тържества, конкурси, състезания на общинско и регионално ниво. Всяка година ръководството на училището организира отдих на учениците през лятото - лагер в с. Добринище.