График за родителска среща на новоприетите ученици в 1ви клас и подготвителна група за учебната 2020/2021 година.

За да видите графика, кликнете ТУК.

УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ.

За повече информация кликни ТУК.

ВИРТУАЛНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 24 МАЙ 2020 – ПРАЗНИК НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА.

За повече информация кликни ТУК.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


След обявените решения на МОН

В дните 20 май и 22 май 2020 г., 9 юни и 11 юни 2020 г. ще тече учебен процес в електронна среда.


НВО за IV клас няма да се провежда. Дните 27 и 28 май ще тече нормален учебен процес в електронна среда.

Учебната година няма да бъде удължавана. Учениците ще завършат класа в електронна среда.

Край на втория срок за I – III клас и Подготвителна група – 29 май 2020 г.

Край на втория срок за IV– 16 юни 2020 г.

Информация за организацията относно получаване на удостоверения за завършен клас и етап,както следва:


На 29.05.2020 г./петък/в двора на училището ще се раздават удостоверенията на :

Подготвителна група - от 17.00 часа

 • IA клас – от 17.30 часа
 • IБ клас – от 18.00 часа
 • IВ клас – от 18.30 часа

На 02.06.2020 г./вторник/в двора на училището ще се раздават удостоверенията на :

 • IIA клас – от 09.00 часа
 • IIБ клас – от 10.00 часа
 • IIВ клас – от 11.00 часа

На 04.06.2020 г./вторник/в двора на училището ще се раздават удостоверенията на :

 • IIIA клас – от 09.00 часа
 • IIIБ клас – от 10.00 часа
 • IIIВ клас – от 11.00 часа

На 16.06.2020 г./вторник/в двора на училището ще се раздават удостоверенията на :

 • IVA клас – от 16.00 часа
 • IVБ клас – от 17.00 часа
 • IVВ клас – от 18.00 часа


Напомням на всички родители на ученици от II,III,IV клас да носят използваните от децата им комплекти през учебната 2019/2020 година, за да бъдат предадени на класните ръководители.

 • На 27 май 2020 г. ще проведем онлайн родителска информационна среща за родителите на учениците от I – IV клас и Подготвителна група.


От ръководството

На НУ“Алеко Константинов“

ПРИЕМ В 1 КЛАС И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНИ ТУК ---> ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

Цялата информация и откриването на барелефа на училището, може да видите на официалния сайт на празника ТУК.

Откриване на барелеф на щастливеца в двора на училището