Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Начално училище "Алеко Константинов"

ЕИК/Булстат: 000891230

Телефон: 0373/86943

Ел. поща: school@nualeko-harmanli.com

Интернет страница: www.nualeko-harmanli.com

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов 

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Вътрешни правила за защита на личните данни 

Заявление за искане за упражняване на права от субект на данни - изтегли от ТУК

Формуляр – Съгласие – Изображения – Родители - изтегли от ТУК

Декларация за съгласие при обработване на снимков материал (НЕИСПУО) - изтегли от ТУК

Политика за поверителност – Интернет страница - изтегли от ТУК

Политика за бизквитките - изтегли от ТУК