Вътрешна квалификация на учителите 

за учебната 2023-2024 година

Дата:  18.05.2024 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Оценяването в уроците по STEАM.

Провеждащ квалификацията: Мария Карабалиева

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  20.04.2024 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Тристъпков урок по Монтесори.

Провеждащ квалификацията: Мария Карабалиева

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  30.03.2024 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Проблемно-базирано обучение и проектно-базирано обучение.

Провеждащ квалификацията: Мария Карабалиева

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  15.02.2024 г.

Място: STEM класна стая

Тема: Обмяната на добри практики и представяне на STEAM урок в НУ “Христо Ботев” град Любимец.

Провеждащ квалификацията: Начални учители от НУ “Христо Ботев” град Любимец.

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  27.01.2024 г.

Място: STEM класна стая

Тема: Изкуственият интелект в образованието.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева, Ръководител на направление ‘ИКТ”

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  9.12.2023 г.

Място: STEM класна стая

Тема: Метод на обучение “Учене чрез изследване”.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева, Ръководител на направление ‘ИКТ”

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  25.11.2023 г.

Място: STEM класна стая

Тема: Метод на обучение “Дизайнерско мислене”.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева, Ръководител на направление ‘ИКТ”

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  28.10.2023 г.

Място: STEM класна стая

Тема: Въведение в СТЕМ образованието. SCAMPER – STEАM чрез иновативни практики.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева, Ръководител на направление ‘ИКТ”

Час на провеждане: от 9:30 до 12:00 часа.


Дата:  28.10.2023 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: СТЕМ и ресурсите на Уча.се

Провеждащ квалификацията: Преподавател от Уча.се

Вътрешна квалификация на учителите 

за учебната 2022-2023 година

Дата:  24.02.2023 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Работа с интерактивен дисплей.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 12:30 до 14:30 часа.


Дата:  27.01.2023 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Създаване на анкета и тест с GOOGLE FORMS.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 12:30 до 14:30 часа.


Дата:  09.12.2022 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Работа в сайт за игри WORDWALL.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 12:30 до 14:30 часа.


Дата:  25.11.2022 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Работа с  JAMBOARD  за онагледяване на решение на текстова задача.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 12:30 до 14:30 часа.


Дата:  28.10.2022 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Създаване на интерактивни работни листове с LIVEWORKSHEETS.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 12:30 до 14:30 часа.


Дата:  14.03.2020 г.-15.03.2020 г.

Място: Компютърен кабинет

Тема: Функционалности на платформата за онлайн обичение  в Gsiute for education - gmail, forms, hangouts, classroom, meet. Създаване на видео уроци.

Провеждащ квалификацията: Мария Янкова Карабалиева

Час на провеждане: от 08:00 до 17:00 часа.