Анализи - постигнати резултати

Учебна 2022-2023 година

Обобщен анализ изходни нива 2022/2023
Обобщен анализ междинни нива 2022/2023
Обобщен анализ на входни нива 2022/2023