Непедагогически

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Таня Колева

t.koleva@nualeko-harmanli.com

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Невена Кирилова

n.kirilova@nualeko-harmanli.com

Огняр, поддръжка и охрана

Тръндю Арабаджиев

t.arabadjiev@nualeko-harmanli.com

Вилислав Георгиев

v.georgiev@nualeko-harmanli.com

ХИГИЕНИСТИ

Ели Христова

e.hristova@nualeko-harmanli.com

Недялка Бонева

n.boneva@nualeko-harmanli.com

Славейка Кузева

s.kuzeva@nualeko-harmanli.com