Педагогически

ДИРЕКТОР

Снежана Захариева

s.zaharieva@nualeko-harmanli.com

Заместник-директор

Мария Карабалиева - портфолио

m.karabalieva@nualeko-harmanli.com

УЧИТЕЛИ ПЪРВА СМЯНА

Ани Бакърджиева - портфолио

a.bakyrdjieva@nualeko-harmanli.com

Веселина Карабоюкова - портфолио

v.karaboiukova@nualeko-harmanli.com

Димка Попова

d.popova@nualeko-harmanli.com

Дорка Запрянова

d.zaprianova@nualeko-harmanli.com

Елка Петкова - портфолио

e.petkova@nualeko-harmanli.com

Женя Господинова - портфолио

j.gospodinova@nualeko-harmanli.com

Златка Георгиева

z.georgieva@nualeko-harmanli.com

Мариана Радева

m.radeva@nualeko-harmanli.com

Милена Жекова - портфолио

m.zhekova@nualeko-harmanli.com

Невена Петкова - портфолио

n.petkova@nualeko-harmanli.com

Ростислава Милева - портфолио

r.mileva@nualeko-harmanli.com

Живка Терзиева - портфолио

j.terzieva@nualeko-harmanli.com

Мария Профирова - портфолио

m.profirova@nualeko-harmanli.com

УЧИТЕЛИ ВТОРА СМЯНА

Жени Лозева - портфолио

j.lozeva@nualeko-harmanli.com

Анелия Дурова - портфолио

a.durova@nualeko-harmanli.com

Светла Кирилова - портфолио

s.kirilova@nualeko-harmanli.com

Стоянка Янкова - портфолио

s.iankova@nualeko-harmanli.com

Дияна Атанасова-Желязкова - портфолио

d.jeliazkova@nualeko-harmanli.com

Ивета Арабаджиева

i.arabadjieva@nualeko-harmanli.com

Славка Костова - портфолио

s.kostova@nualeko-harmanli.com

Петя Михайлова - портфолио

p.mihailova@nualeko-harmanli.com

Камелия Павлова - портфолио

k.pavlova@nualeko-harmanli.com

Мариета Димитрова - портфолио

m.d.dimitrova@nualeko-harmanli.com

 Учител по английски език

Неделина Иванова - портфолио

n.g.ivanova@nualeko-harmanli.com

Милена Жекова - портфолио

m.zhekova@nualeko-harmanli.com

Учители по компютърно моделиране

Мария Карабалиева - портфолио

m.karabalieva@nualeko-harmanli.com

Поля Делчева - портфолио

p.delcheva@nualeko-harmanli.com

Учители по човекът и природата, човекът и обществото

Даниела Сянкова - портфолио

d.siankova@nualeko-harmanli.com

Поля Делчева - портфолио

p.delcheva@nualeko-harmanli.com

психолог

Йорданка Димитрова

y.dimitrova@nualeko-harmanli.com