Педагогически

ДИРЕКТОР

Снежана Захариева

s.zaharieva@nualeko-harmanli.com

УЧИТЕЛИ ПЪРВА СМЯНА

Ани Бакърджиева

a.bakyrdjieva@nualeko-harmanli.com

Веселина Карабоюкова

v.karaboiukova@nualeko-harmanli.com

Даниела Сянкова

d.siankova@nualeko-harmanli.com

Димка Попова

d.popova@nualeko-harmanli.com

Дорка Запрянова

d.zaprianova@nualeko-harmanli.com

Елка Петкова

e.petkova@nualeko-harmanli.com

Женя Господинова

j.gospodinova@nualeko-harmanli.com

Златка Георгиева

z.georgieva@nualeko-harmanli.com

Мариана Радева

m.radeva@nualeko-harmanli.com

Милена Жекова

m.zhekova@nualeko-harmanli.com

Невена Петкова

n.petkova@nualeko-harmanli.com

Петя Михайлова

p.mihailova@nualeko-harmanli.com

Ростислава Милева

r.mileva@nualeko-harmanli.com

УЧИТЕЛИ ВТОРА СМЯНА

Жени Лозева

j.lozeva@nualeko-harmanli.com

Авелина Стратиева

a.g.stratieva@nualeko-harmanli.com

Живка Терзиева

j.terzieva@nualeko-harmanli.com

Мария Профирова

m.profirova@nualeko-harmanli.com

Светла Кирилова

s.kirilova@nualeko-harmanli.com

Стоянка Янкова

s.iankova@nualeko-harmanli.com

Неделина Иванова

n.g.ivanova@nualeko-harmanli.com

Дияна Атанасова-Желязкова

d.jeliazkova@nualeko-harmanli.com

Ивета Арабаджиева

i.arabadjieva@nualeko-harmanli.com

Славка Костова

s.kostova@nualeko-harmanli.com

Мария Карабалиева

m.karabalieva@nualeko-harmanli.com

психолог

Йорданка Димитрова

y.dimitrova@nualeko-harmanli.com