График за родителска среща на новоприетите ученици в 1ви клас и подготвителна група за учебната 2020/2021 година.

  1. 1 А клас с кл. р-л Дорка Запрянова - 10.06.2020 г. от 17:30 часа

  2. 1 Б клас с кл. р-л Златка Георгиева - 11.06.2020 г. от 17:30 часа

  3. 1 В клас с кл. р-л Ростислава Милева - 12.06.2020 г. от 17:30 часа

  4. Подготвителна група с кл. р-л Ани Бакърджиева - 15.06.2020 г. от 17:30 часа

Молим учениците записани в 1ви клас и подготвителна група да присъстват на срещата, за да могат да се запознаят с класните си ръководители и съучениците си.