График за родителска среща на новоприетите ученици в 1ви клас и подготвителна група за учебната 2020/2021 година.

Молим учениците записани в 1ви клас и подготвителна група да присъстват на срещата, за да могат да се запознаят с класните си ръководители и съучениците си.