Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади"