НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Приложение_1_-_НП_Заедно_в_изкуствата_и__в_спорта

Училището е одобрено в два модула:

Модул 1. Изкуства

Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата

-класически танц/балет - поставя се хореография от класическото наследство или нова

интерпретация върху познати откъси от балетни произведения; изпълненията трябва да са издържани в стилистиката на класическия танц.

Модул 2. Спорт

Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове

-футбол