НП "Изграждане на СТЕМ среда"

НУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪР

През 2019 година екип от учители, заедно с г-жа Снежана Захариева, работеха усилено по разработването на идеята за своя бъдещ STEM център, с която училището кандидатсва по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". 

НУ "Алеко Константинов" е единственото начално училище в област Хасково одобрено за изграждане на STEM център с безвъзмездно финансиране на стойност 49 600 лв. и 20% самофинансиране от страна на училището. 

Това, което се случва от учебната 2020/2021 година беше ново не само за училището, но и за град Харманли. От 2020 година в една паралелка от 3-ти клас ще бъде внедрен модела на обучение 1:1 (повече информация може да прочетете ТУК) , с устройства за всеки ученик. Децата ще учат в преобразена класна класна стая, разпределена на кътове, с мобилни маси и столове, модерна настилка. Целият коридор на училището ще бъде част от STEM центъра, с мека настилка, така че всички ученици ще имат достъп до него. 

Екипа залага на иновативните методи на преподаване като проектно-базирано обучение, интердисплинарен подход и междупредметни връзки. Децата ще стигат сами до новите знания, изследвайки, търсейки информация от различни източници, така знанията им ще бъдат смислени и обвързани с реални ситуации. 

Всички учители от училището се обучават по програмите на Google for education, добавена и виртуална реалност, проектно базирано обучение и др. Дори вече има и квалифицирани учители със сертикати за Google educator level 1, които бяха първите квалифицирани в града. 

Това беше първата преобразена класна стая, но не и последната. В следващите 4 години НУ "Алеко Константинов" залага в Стратегията си за развитие всички класове да работят по модела 1:1 и учебната среда да бъде преобразена в нова, креативна и модерна, за да могат учениците да бъдат още по-креативни и любознателни.