Проект "Активно приобщаване"

Проект "Активно приобщаване" с децата от подготвителна група, ръководител Ани Бакърджиева